De organisatie Wie zijn we?

Silo Art Tour Achterhoek is een project van het Cultuur en Erfgoedpact en de Vrijetijdsagenda Achterhoek, geïnitieerd door Suzanne Ruesink en Stichting Pak An en begeleid door Achterhoek Toerisme en Cultuur Oost. Samen met 10 Achterhoekse gemeenten werken we aan het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en leefbaarheid van de Achterhoek met cultuur en erfgoed als belangrijke pijlers.

BETROKKEN PARTIJEN Samenwerken op z'n Achterhoeks

Bij de totstandkoming van dit project zijn verschillende partijen betrokken. In afstemming met de gemeenten zijn 10 locaties geselecteerd. Per locatie is een kunstenaar gekozen die aan de hand van een briefing en locatiebezoek aan de slag is gegaan met een ontwerp. Bij de beoordeling van de ontwerpen is o.a. een klankbordgroep geraadpleegd bestaande uit cultuur- en leefbaarheidspartners, waaronder Amphion, Stadsmuseum Doetinchem en Spectrum Elan.

Projectmanagement: Achterhoek Toerisme & Cultuur Oost

Projectleiding: Mirjan Koldeweij & Charlotte Ponjee

Technische begeleiding: WAM & Van Duren & Pfeifer Heavy Machinery

Routeontwikkeling: Achterhoek Toerisme

Videografie: De Filmhut

Fotografie: Ellis Middelkamp

Tekstredactie: Amber Schrijft

Grafische vormgeving: Studio Nieuwe Weide

Financiële ondersteuning: Focus op Financiën
 

Hoe het begon
ORGANISATIE
SPONSOREN EN SUBSIDIËNTEN
SAMENWERKINGSPARTNERS
LOCATIES
#siloarttourachterhoek